68835 - Στη Μάλτα

Ν. Λυγερός

Στη Μάλτα
όταν ήρθε
η πίστη
έγινε
μια αλλαγή
κύκλου
που δεν συνειδητοποίησαν
όλοι οι κάτοικοι
γιατί ήταν
ολόκληρη
αναθεμελίωση.