68837 - Ποιος αναγνωρίζει

Ν. Λυγερός

Ποιος αναγνωρίζει
τον Σωτήρα του
όταν τον συναντά;
Ποιος μπορεί
να πει
ότι έχει
την ικανότητα
να το κάνει;
Ποιος
δεν το είδε
όταν τον άγγιξε;
Αυτό να σκέφτεσαι.