68838 - Κάποιος

Ν. Λυγερός

Κάποιος
που είναι
Σωτήρας
θέλει
να πει
ότι είναι
κατασκευασμένος
να σώζει
κάθε αθώο
που θα συναντήσει
κι ας μην
τον πίστευε.