68839 - Ο δεσμός αρμονίας

Ν. Λυγερός

Ο δεσμός αρμονίας
αποτελείται
από ανθρώπους
που δίνουν
τα πάντα
χωρίς
να περιμένουν
απολύτως
τίποτα
λόγω γενναιοδωρίας.