68840 - Το νοητικό έργο

Ν. Λυγερός

Το νοητικό έργο
είναι παντού
αλλά βλέπεις
μόνο
το ίχνος
της υλοποίησης
αλλά όχι
το βάθος
του υποβάθρου
του Λόγου.