68841 - Ποιος ξένος

Ν. Λυγερός

Ποιος ξένος
είναι ικανός
να θυσιαστεί
για άγνωστους
σε κάθε
νησί
της Ανθρωπότητας
μόνο
αυτός
που είναι
της Πίστης.