68845 - Ο Άγιος

Ν. Λυγερός

Ο Άγιος
έχει
το φωτοστέφανο
όταν είναι
άνθρωπος
γιατί ήδη
κάνει
τις αναγκαίες
πράξεις
για να σώσει
τους άλλους.