68846 - Δεν κουβαλούσε

Ν. Λυγερός

Δεν κουβαλούσε
εικόνα
απλώς
ήταν
ο ίδιος
αυτό
που έλεγε
χωρίς
να έχει
τίποτα
άλλο.