68848 - Δεν φιλάς

Ν. Λυγερός

Δεν φιλάς
ποτέ
τα ρούχα
αλλά
το δέρμα
στην εικόνα
γιατί
παραμένει
το ανθρώπινο
στοιχείο.