68851 - Στο κρυφό σχολειό

Ν. Λυγερός

Ο πολεμιστής
προσφέρει
γαλήνη
μόνο
με την παρουσία του
χωρίς
καν
να μιλάει
επειδή
το είναι του
είναι
προσφορά.