68852 - Η επανάληψη  

Ν. Λυγερός

Η επανάληψη
είναι τεχνική
της πλύσης
εγκεφάλου.
Στην έξυπνη
παιδεία λειτουργούν
μαιευτικά
και βέβαια
πολυκυκλικά.