68856 - Ο κόσμος 

Ν. Λυγερός

Ο κόσμος
της Διδασκαλίας
είναι μεγαλύτερος
από μερικούς
καταλόγους
γιατί όλοι μαζί
αποτελούν
ένα νευρωνικό
δίκτυο
της Ανθρωπότητας.