68858 - Πριν πάμε

Ν. Λυγερός

Πριν πάμε
σε αποστολή
στα κατεχόμενα
υπάρχει
το νοητικό
έργο
αλλά
όταν
επιστρέφουμε
βλέπεις τότε
ζωντανά
το ίχνος του.