68860 - Τα κεριά 

Ν. Λυγερός

Τα κεριά
δε θα είχαν
μεταφερθεί
από την Κερύνεια
αν δεν υπήρχε
απόλυτο
πλαίσιο
εμπιστοσύνης.
Αυτό να θυμάσαι
για τη συνέχεια.