68862 - Νοητικός Έρωτας

Ν. Λυγερός

Άκουγες
τις λέξεις
του παρελθόντος
κι ένιωθες
μέσα σου
το πάθος
και τον πόθο
που δεν είχες
φανταστεί
ότι υπήρχαν
αληθινά.