68863 - Ακούγατε

Ν. Λυγερός

Ακούγατε
μαζί
κομμάτια
της ζωής
που δεν είχατε
φανταστεί
και βλέπατε
πιο βαθιά
το ανθρώπινο
του ιερού
έργου.