68864 - Νιώσατε

Ν. Λυγερός

Νιώσατε
δίπλα σας
μια δύναμη
που δεν είχατε
φανταστεί
αλλά καταλάβατε
μετά
ότι από πριν
ήταν πηγή
ουσίας
για τον κόσμο.