68866 - Αναζητάς

Ν. Λυγερός

Αναζητάς
δεδομένα
στους καταλόγους
λόγω αγάπης
Διδασκαλίας
και αντιλαμβάνεσαι
ότι είναι
κομμάτια
που εμπλουτίζουν
τη ζωή
λόγω βάθους
και ιστορίας.