68880 - Να λες

Ν. Λυγερός

Να λες
υψηλή βαρβαρότητα
και τίποτα άλλο
αλλιώς αποδέχεσαι
τη βάρβαρη
ονομασία
που καταπατούσε
ασύστολα
όλους τους λαούς
της περιοχής.