68882 - Το κατακόκκινο

Ν. Λυγερός

Το κατακόκκινο
είναι ιπποτικό
και καμία
ιδεολογία
δεν μπορεί
να το κλέψει
γιατί αρκεί
να βρεις
τις σφραγίδες
της εποχής.