68884 - Ο θρύλος

Ν. Λυγερός

Ο θρύλος
είναι πάντα
κράμα
του Χρόνου
και της Ανθρωπότητας
γιατί έτσι
διασχίζει
τους αιώνες
η ιστορία
των ανθρώπων
που δεν ξεχνούν.