68890 - Η Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

Η Κωνσταντινούπολη
είναι η μόνη
παλιά πόλη
που ονομάζουμε
μόνο πόλη
και αυτή
η διαφορά
κάνει τη διαφορά
για την ιστορία
του Ελληνισμού
της οικουμένης.