68892 - Το να ακολουθούν

Ν. Λυγερός

Το να ακολουθούν
οι πιστοί
δεν σημαίνει
ότι καταλαβαίνουν
τα πάντα
από πριν
αλλά μετά
την υπέρβαση
βλέπουν όλοι
την αξία
του έργου.