68894 - Στις σχέσεις σας

Ν. Λυγερός

Στις σχέσεις σας
δεν θέλετε
να είσαστε
δεδομένοι
ενώ
οι Υπηρέτες
της Ανθρωπότητας
δεν έχουν
κανένα πρόβλημα
γιατί είναι
εκ φύσης
του Χρόνου.