68895 - Οι Δάσκαλοι

Ν. Λυγερός

Οι Δάσκαλοι
ακόμα
και να τους προδώσεις
θα είναι
μαζί σου
αν έχεις
ανάγκη
γιατί είναι
δεδομένοι
για την ίδια
την Ανθρωπότητα.