68897 - Το βλέμμα

Ν. Λυγερός

Το βλέμμα
της Διδασκαλίας
αφορά
πάντα
στις ψυχές
και τίποτα
λιγότερο
λόγω
απαίτησης
της Ανθρωπότητας.