68904 - Ποτέ δε λέτε

Ν. Λυγερός

Ποτέ δε λέτε
ότι η Κύπρος
είναι
απελευθερωμένη
κατά 63%
ενώ αυτό
κάνουν
οι μαχητές
που θέλουν
να την απελευθερώσουν
εξ ολοκλήρου.