68908 - Το θέμα είναι

Ν. Λυγερός

Το θέμα είναι
αν ξέρετε
αρκετά
στοιχεία
για να κάνετε
την υπέρβαση
της βουτιάς
και όχι
απαραίτητα
όλα.