68917 - Ο εμπλουτισμός

Ν. Λυγερός

Ο εμπλουτισμός
έρχεται
από το παρελθόν
γιατί
μαθαίνεις
πως έχει
επηρεάσει
τα δεδομένα
που μελετάς
τώρα.