68922 - Κάθε υπόθεση

Ν. Λυγερός

Κάθε υπόθεση
που ανακάλυπτες
με τις ερωτήσεις σου
γινόταν αφορμή
για εμπλουτισμό
ιστορίας
μέσω του θρύλου
και τότε
κατάλαβες
πόσο πολύτιμο
είναι το δεδομένο
του δεδομένου.