68923 - Η ανακάλυψη

Ν. Λυγερός

Η ανακάλυψη
της θέας
του σπαθιού
έγινε βίωμα
χωρίς εμπειρία
και λάθη
αφού η δράση του
είχε αφήσει
το ίχνος
της νουβέλας.