68925 - Κάθε κομμάτι

Ν. Λυγερός

Κάθε κομμάτι
ζωής
ήταν και κομμάτι
μουσικής
που έβλεπες
με το νέο βλέμμα
γιατί τώρα
είχες μάθει
για την ιερή
μεταλαβιά
της ζωής.