68926 - Το υπόβαθρο

Ν. Λυγερός

Το υπόβαθρο
σου μάθαινε
ακόμα
περισσότερα
από μια
απλή αναφορά
γιατί έβλεπες
ότι ήταν ποτισμένο
με τον θρύλο
της ιστορίας
που ζούσε
δίπλα του.