68938 - Ήξερε

Ν. Λυγερός

Ήξερε
από πριν
ότι είναι εύκολο
να κάνεις
μια δύσκολη ερώτηση
και ότι ήταν
δύσκολο
να δώσεις
μια εύκολη απάντηση
με ουσία.