68939 - Και απλή

Ν. Λυγερός

Και απλή
να είναι
μια ερώτηση,
η απάντηση
μπορεί να είναι
έντεχνη,
πολλαπλή
ή περίπλοκη
ανάλογα
με τις ικανότητες
του συνομιλητή.