68949 - Παρατήρησες

Ν. Λυγερός

Παρατήρησες
ότι δύο
διαδοχικές
νότες
αν παίζουν
μαζί
δεν παράγουν
ομορφιά
και είναι
επειδή
είναι κοντά
χωρίς να είναι
μαζί.