68950 - Δύο όργανα

Ν. Λυγερός

Δύο όργανα
που παίζουν
αρμονικά
και συντονισμένα
δεν παίζουν
κοντινές
ή ίδιες
νότες
αλλά αυτές
που πάνε
μαζί.