68952 - Το γυμνό

Ν. Λυγερός

Το γυμνό
έχει
μέσα του
μια παγκοσμιότητα
γιατί είναι μόνο
αυτό που είναι
και όχι
αυτό που έχει.
Έτσι είναι
και διαχρονικό
για την ιστορία
της Ανθρωπότητας.