68953 - Η γυμνότητα

Ν. Λυγερός

Η γυμνότητα
του Χριστού
στον Σταυρό
τού επιτρέπει
να αγγίξει
κάθε εποχή
επειδή
δεν υπάρχει
το εμπόδιο
του ρούχου
της κοινωνίας.