68954 - Το κράμα

Ν. Λυγερός

Το κράμα
του ιερού,
του ερωτικού
και του πολεμικού
το βλέπεις
πάνω
στο γυμνό
σώμα
του ανθρώπου
της υπέρβασης.