68960 - Στο ξενοδοχείο

Ν. Λυγερός

Στο ξενοδοχείο
είμαστε
ελεύθεροι
γιατί
όλοι
είμαστε
ξένοι
που δεν έχουν
να αποδώσουν
τιμές
στις κοινωνίες
της λήθης.