68963 - Μέσα στο θεϊκό

Ν. Λυγερός

Μέσα στο θεϊκό
υπάρχει
πάντα
και ένα
πολύ
ανθρώπινο
στοιχείο
που δέχεται
η πίστη
αλλά λογοκρίνουν
οι θρησκείες
της βαρβαρότητας.