68967 - Κάθε εικόνα

Ν. Λυγερός

Κάθε εικόνα
στάζει
φως
όταν βλέπει
τη δράση
του Χριστού
γιατί
αυτός
είναι
η πηγή
που τις ζωντανεύει.