68968 - Με τους διαλόγους

Ν. Λυγερός

Με τους διαλόγους
βλέπεις
πώς γράφεται
η ζωή
όταν υπάρχει
γνήσιος
συντονισμός
που αναζητά
την απίστευτη
αρμονία
μέσω πράξης.