68974 - Κανένα εμπόδιο

Ν. Λυγερός

Κανένα εμπόδιο
δεν σταματά
τη θέληση
γιατί αυτή
είναι ικανή
ν’ αλλάζει
τον κόσμο
αφού
μεταμορφώνει
τα πάντα.