68976 - Δεν αφήνεις

Ν. Λυγερός

Δεν αφήνεις
τίποτα
όταν έχεις
πιάσει
την ουσία
γιατί
ξέρεις
ότι με αυτή
θα αναστηθεί
η ψυχή σου
πιο γρήγορα.