68977 - Μη σταματάς

Ν. Λυγερός

Μη σταματάς
το έργο
της απελευθέρωσης
γιατί
δεν έχεις
ανάγκη
από κανένα
εμπόδιο
της κοινωνίας
αφού είσαι
της Ανθρωπότητας.