68986 - Το βαθύ σκάκι

Ν. Λυγερός

Το βαθύ σκάκι
είναι χρονοστρατηγικό
αφού κάθε κίνηση
είναι υπερκίνηση
που αλλάζει
εκθετικά τα δεδομένα
λόγω μεταμόρφωσης
που προκαλεί
το έργο
της Ανθρωπότητας.