68998 - Το συναίσθημα

Ν. Λυγερός

Το συναίσθημα
δεν είναι
ανεξάρτητο
από τη δράση
του εγκεφάλου
και γι’ αυτό
λειτουργεί
καταλυτικά
στις ανθρώπινες
σχέσεις.