69000 - Η ελευθερία

Ν. Λυγερός

Η ελευθερία
της Ανθρωπότητας
προέρχεται
από τους σπάνιους
μαχητές
του φωτός
που παλεύουν
ενάντια
στη βαρβαρότητα
για να προστατέψουν
τους αθώους
από τις επιθέσεις της.